Главная страница arrow Словарь терминов
Розраховуємоя акредитивом у гривні Версия для печати Отправить на e-mail

Розраховуємоя акредитивом у гривні

    Акредитив (від лат. асcredo – довіряю) в національній валюті є однією з форм безготівкового розрахунку між резидентами України. За своєю природою це договір, відокремлений від договору купівлі-продажу чи іншого контракту, на якому він може базуватися. При цьому сторони такого договору мають справу виключно з документами, а не з товарами, роботами і послугами, з якими можуть бути пов'язані ці документи.

    У чому ж полягає акредитивна форма розрахунків?

Як «працює» акредитив

    При відкритті акредитива банк (банк-емітент) бере на себе зобов'язання за дорученням свого клієнта (покупця товарів, робіт, послуг) виплатити необхідну суму коштів її одержувачу (продавцю товарів, робіт, послуг) або доручити зробити це іншому банку (виконуючому банку – банку продавця) на умовах, зазначених в акредитиві.

    Згадані умови полягають у тому, що отримати кошти продавець товарів (послуг) зможе лише після того, як документально підтвердить відвантаження товару або надання послуги, їх якість, кількість тощо. Причому підтвердити це продавець повинен буде не покупцю, а банку, в якому відкрито акредитив. Водночас банк покупця гарантує, що при поданні всіх належно оформлених документів платіж на користь продавця буде здійснено обов'язково.

    Перелік необхідних документів, а також строк, протягом якого продавець має встигнути їх пред'явити, застерігаються в договорі між продавцем та покупцем. А от перевірка документів на відповідність до всіх умов акредитива входить до функцій банків, що беруть участь в обслуговуванні такого розрахунку. Інакше кажучи, з відкриттям акредитива всі питання, пов'язані з оплатою товарів (робіт, послуг), продавець і покупець вирішують уже не між собою, а через банки, уповноважені контролювати не лише власне проведення платежу, а і наявність для цього підстав.

    Таким чином, маючи акредитив, покупець може бути впевнений, що заплатить за реально відвантажений товар (надану послугу), а продавець, який виконав усі умови акредитива, – що отримає зазначену в договорі плату.

    Акредитиви бувають кількох видів.

Види акредитивів

    По-перше, акредитив може бути покритим або непокритим. Усе залежить від того, чиїми коштами гарантується платіж. Так, при відкритті покритого акредитива гарантією платежу виступають власні кошти покупця, які в необхідному обсязі завчасно бронюються (тимчасово відкладаються) на окремому рахунку в його банку (банку-емітенті) або в банку продавця (виконуючому банку). Коли настане час платежу, «відкладені» кошти буде перераховано продавцю. Можна зазначити, що цей варіант не дуже вигідний покупцю, оскільки кошти «під акредитив» фактично заморожуються до моменту виплати. Водночас наявність акредитива забезпечує покупцю упевненість, що при несприятливій ситуації його гроші нікуди не «дінуться» (на відміну, наприклад, від передоплати). Крім того, на практиці банки краще погоджуються на відкриття саме цього виду акредитивів.

    Непокритий акредитив – це акредитив, оплата за яким гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту. Інакше кажучи, якщо у покупця будуть тимчасово відсутні кошти на рахунку, банк здійснить платіж за рахунок своїх грошових коштів. По суті, цей вид акредитива є особливою формою кредиту, тому відкривається, як правило, платоспроможним, надійним клієнтам.

    По-друге, акредитив може бути відкличним або безвідкличним. Особливість відкличного акредитива полягає в тому, що за розпорядженням платника його може бути змінено чи анульовано банком-емітентом у будь-який час без попереднього повідомлення постачальника (наприклад, у разі недотримання умов, передбачених договором, дострокової відмови банку-емітента від гарантування платежів за акредитивом). Відповідно безвідкличним є акредитив, який може бути змінено чи анульовано тільки за письмовою згодою на це одержувача коштів. Зрозуміло, що із двох цих видів для продавця (одержувача коштів) вигідним є безвідкличний акредитив, що дає йому достатньо гарантій здійснення платежу на його користь.

    За умовчанням акредитив вважається безвідкличним. Тому якщо в банку відкривається відкличний акредитив, інформація про це обов'язково зазначається в самому акредитиві.

    І ще кілька моментів, про які потрібно згадати.

    Безвідкличний акредитив на прохання банку-емітента може бути підтверджено виконуючим банком (підтверджений акредитив). Це означає, що виконуючий банк разом із банком-емітентом бере на себе тверде зобов'язання здійснити переказ коштів за акредитивом за умови, що всі передбачені документи надано, а строків та умов акредитива дотримано. Інакше кажучи, якщо одержувач коштів (продавець) виконає умови акредитива, кожен із цих банків відповідатиме перед ним самостійно, а сам одержувач коштів має право за своїм вибором пред'явити відповідні вимоги будь-якому з банків чи платнику. Звичайно, такий акредитив вигідний одержувачу коштів, оскільки має більш високий ступінь забезпечення. Безвідкличний підтверджений акредитив може бути змінено чи анульовано тільки за згодою як одержувача коштів, так і виконуючого банку.

    Крім того, умовами акредитива (незалежно від його виду) може бути передбачено акцептування платником усіх чи деяких документів продавця, що є підставою для перерахування останньому коштів. У такому разі документи, що підлягають акцептуванню, до подання до банку попередньо передаються продавцю, який ставить на них позначку про свою згоду на їх оплату (акцептний напис).

    Такий акцепт, з одного боку, є для покупця додатковою гарантією того, що гроші буде перераховано тільки при належному виконанні продавцем умов контракту, а з іншого – дає покупцю можливість відстрочення платежу. Для здійснення акцепту покупець виділяє конкретного працівника, про що має повідомити продавця.

    Також зауважимо, що акредитив може включати відразу декілька з перелічених умов, наприклад, бути покритим безвідкличним з акцептом платника.

    Узагалі всі умови та порядок проведення розрахунків за акредитивами в національній валюті передбачаються в договорі між продавцем та покупцем товарів (робіт, послуг). Єдине обмеження – вони не повинні суперечити законодавству України, включаючи нормативно-правові акти НБУ. Ідеться про норми § 3 глави 74 Цивільного кодексу України, а також глави 8 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22 (далі – Інструкція)1. Остання, зокрема, регламентує процедуру відкриття акредитивів.

    (1 У договорі також можна передбачити, що розрахунки за акредитивами регулюються Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів у редакції 1993 року (публікація Міжнародної торговельної палати № 500). Але діятимуть норми цього документа тільки в частині, що не суперечить законодавству України.)

Як скористатися акредитивом

Відкриваємо акредитив

    Відкриття акредитива входить до обов'язків платника: саме він є заявником акредитива. Перелік документів, необхідних для цього, залежить від виду акредитива.

    Однак у будь-якому випадку після того, як «основний» договір купівлі-продажу буде укладено, покупцю необхідно подати до свого банку Заяву про відкриття акредитива встановленої форми (приклад заповнення див. нижче).

 

Image

 

    До заповнення заяви необхідно поставитися серйозно: реквізити, передбачені формою цієї заяви (крім реквізиту «Додаткові умови»), є обов'язковими, тому якщо якийсь із них буде відсутній, банк акредитив не відкриє.

    Наприклад, одним із реквізитів є перелік документів, які одержувач коштів (бенефіціар) має надати для здійснення платежу. Якщо цей перелік значний і не вміщається на бланку заяви, його можна подати окремим додатком.

    Інструкція рекомендує зазначати в умовах акредитива, ким повинен оформлятися (засвідчуватися тощо) кожен з перелічених документів, та його зміст. Узагалі ж акредитив має містити лише ті умови, які банк може перевірити документально. А самі умови повинні складатися так, щоб, з одного боку, надати банкам можливість без ускладнень їх проконтролювати, з іншого боку – забезпечити інтереси сторін, що використовують акредитив.

    Крім того, у заяві має бути зазначено дату закінчення строку і місце надання документів для платежу. Дата, зазначена в заяві, є останнім днем, коли бенефіціар може подати документи для оплати.

    Заява і додаток до неї (за його наявності) заповнюються, як правило, у чотирьох примірниках, один з яких як розписка банку про відкриття акредитива повертається заявнику. Оригінал додатка підписується уповноваженими особами та скріплюється печаткою заявника акредитива.

    Заява про відкриття акредитива є єдиним необхідним документом для відкриття непокритого акредитива. Якщо ж відкривається покритий акредитив, то одночасно із заявою до банку надається платіжне доручення на перерахування коштів для їх бронювання:

·         у банку-емітенті – якщо кошти депонуються в банку-емітенті;

·         у виконуючому банку – якщо кошти депонуються у виконуючому банку.

    Після того, як банк-емітент отримає від заявника акредитива всі необхідні документи і перевірить правильність їх заповнення, він не пізніше наступного робочого дня повідомляє про відкриття та умови акредитива виконуючий банк. Останній протягом 10 робочих днів має повідомити про це бенефіціара. Далі ініціатива дій переходить до продавця.

Одержуємо кошти за акредитивом

    Коли товар буде відвантажено (роботи виконано, послуги надано), вже продавець звертається до свого банку і надає йому Реєстр документів за акредитивом та самі документи, передбачені умовами акредитива.

    Зазначений реєстр складається у чотирьох примірниках за формою, наведеною в Інструкції (приклад заповнення див. нижче), або в довільній формі. Один із примірників із відповідними позначками банку про дату отримання та виконання буде повернено продавцю.

 

Image

 

    Що стосується власне документів, то їх складанню та оформленню необхідно приділити найпильнішу увагу, оскільки невідповідність хоча б одного з документів до умов, зазначених в акредитиві, унеможливлює виплати за ним. Прийнявши документи з розбіжностями, банк повідомляє про це заявника акредитива, який має відповісти, чи згоден він оплачувати такі документи.

    Виконуючий банк ретельно перевіряє документи, надані продавцем, включаючи наявність акцептного напису та його відповідність до зразка (за необхідності). Якщо все гаразд, залежно від того, де заброньовано кошти покупця для платежу, виконуючий банк:

·         або зараховує зазначену в реєстрі суму на рахунок постачальника (якщо кошти заброньовано в нього);

·         або відправляє реєстр із документами до банку-емітента (якщо кошти заброньовано в цьому банку). Останній також перевіряє всі документи на відповідність до умов акредитива і лише після цього перераховує на рахунок продавця необхідну суму.

    Виплати за акредитивом готівкою не допускаються.

    Нагадаємо, що надати документи продавець повинен до закінчення строку дії акредитива. Інакше навіть за наявності повного пакета правильно оформлених документів банк кошти не перерахує, оскільки акредитив буде закрито.

    У загальному випадку акредитив може бути закрито:

1.    банком платника чи одержувача коштів (залежно від того, де заброньовано кошти для платежу) – після закінчення строку дії акредитива. У цьому випадку невикористані кошти повертаються на той рахунок банку платника, з якого акредитив було виставлено;

2.    з ініціативи заявника чи банку-емітента – при відкличному акредитиві;

3.    з ініціативи бенефіціара – при безвідкличному акредитиві.

    На закінчення зауважимо, що акредитивна форма розрахунків, як і будь-яка інша, разом із безумовними перевагами має і свої недоліки. Перш за все це часовий та вартісний фактори: перерахування коштів за акредитивом забирає більше часу, ніж при звичайному платежі, а вартість такої банківської послуги досить значна (показники вартості операцій за акредитивом деякими банками наведено в таблиці). Однак усі ці недоліки відходять на другий план, коли є необхідність заручитися додатковою гарантією платежу.

Вартість проведення операцій за акредитивом у національній валюті деякими банками згідно з інформацією, розміщеною на їх офіційних сайтах 

  

АППБ «Аваль» 

АКІБ «УкрСиббанк» 

ЗАТ КБ «Приватбанк» 

АКБ «Надра» 

Банк «Фінанси і кредит» 

АБ «Південний» 

Відкриття покритого акредитива:

– депонованого в цьому банку

– депонованого в іншому банку  

0,15 % від суми акредитива (min 75 грн.)

0,2 % від суми акредитива (min 100 грн.)  

0,1 % від суми акредитива (min 100 грн., max 500 грн.)

0,2 % від суми, але не менше 60 грн.1

 

0,2 % від суми (min 50 грн., max 500 грн.)

0,3 % від суми (min 150 грн., max 1000 грн.)  

 

0,1 % від суми

 

0,2 % від суми  

150 грн. + 0,1 % від суми за місяць або його частину

Відкриття непокритого акредитива  

Відповідно до окремого договору (min 400 грн.)  

 

0,2 % від суми, але не менше 60 грн.1  

–  

За домовленістю  

За домовленістю  

Обслуговування непокритого акредитива  

– 

3 – 5 % річних  

5 % річних від суми заборгованості  

– 

– 

– 

Авізування акредитива  

0,1 % від суми акредитива (min 50 грн.)  

0,1 % від суми акредитива (min 100 грн., max 500 грн.)  

0,15 % від суми, але не менше 60 грн.2  

150 грн.  

– 

10 грн.  

Перевірка документів  

– 

0,1 % від суми акредитива за комплект

(min 100 грн., max 500 грн.)  

– 

0,1 % від суми (min 50 грн., max 500 грн.)  

– 

200 грн.  

Зміна умов акредитива  

30 грн.  

0,1 % від суми акредитива (min 100 грн., max 500 грн.) – при збільшенні суми акредитива;

50 грн. – інші зміни  

50 грн.  

150 грн.  

– 

50 грн.  

Виконання акредитива:  

  

– 

  

– 

– 

100 грн. + 0,05 % від суми документів  

– емітованого іншим банком  

0,3 % від суми акредити ва (min 150 грн.) – при покритому акредитиві;

згідно з рішенням комітету Банку (min 400 грн.) – при непокритому акредитиві  

 

0,2 % від суми, але не менше 60 грн.1  

  

  

  

– емітованого самим банком  

0,3 % від суми акредитива (min 150 грн.) 

 

0,15 % від суми, але не менше 50 грн.1  

 

 

 

    ____________
    1 При вартості послуги понад 1200 грн. тариф установлюється за погодженням із клієнтом.
    2 При вартості послуги понад 900 грн. тариф установлюється за погодженням із клієнтом.

Коментар фахівця

Начальник управління документарних операцій і торговельного фінансування АППБ «Аваль»
Віталій Кисленко:

– Головною перевагою акредитива є те, що це банківський інструмент, що дає додаткові гарантії обом учасникам товарної операції (Продавцю та Покупцю). Так, при акредитивній формі розрахунків Продавець може бути впевнений, що обов'язково отримає грошове відшкодування від Банку у випадку здійснення відвантаження товару і відповідно виконання умов акредитива, а Покупець – не позбавиться своїх грошей, доки у його Банку не буде достатньо документальних підстав здійснити платежі на користь Продавця.

    При цьому всі умови акредитива має бути чітко прописано в положеннях контракту. Ураховуючи, що цей банківський інструмент є одним із найгнучкіших і найуніверсальніших (можливі: відстрочення платежу, банківське фінансування тощо), бажано перед підписанням контракту звернутися до банківських фахівців з метою правильного та оптимального використання всіх можливостей цього інструменту. 

 

Коментар фахівця

Начальник сектора документарних операцій Першого харківського управління Східного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк»
Інна Варивода:

    – Я б виділила дві безумовні переваги розрахунку з використанням акредитива в національній валюті. По-перше, це зниження ризику неплатежу (невідвантаження товару), а отже, ризику втрати грошей. Діє такий принцип: «є товар – є гроші, немає товару – немає грошей». По-друге, перевагою акредитивної форми розрахунку є можливість роботи з відстроченням платежу.

    Крім того, ця форма розрахунку дисциплінує продавця, що важливо для покупця.

    Строк дії акредитива нормативними актами не лімітовано. Акредитив може бути відкрито і на 2–3 дні, і на 120 днів: усе залежить від умов конкретного контракту.

    Однак перш ніж укладати контракт, що передбачає таку форму розрахунку, як акредитив, рекомендую звертатися за консультаційною допомогою до банку. Тут фахівці порадять, як у конкретній ситуації, ураховуючи побажання сторін, грамотно відобразити умови акредитива, щоб уникнути подальших непорозумінь. Наприклад, обов'язково потрібно застерігати зміст і оформлення документів, проти яких буде здійснено платіж, а також хто із контрагентів оплачує комісії банків. 

Ольга Соловей, Економіст-аналітик редакції газети «Податки та бухгалтерський облік»

«Податки та бухгалтерський облік», 1 листопада 2004 р., № 88 (750), с. 46

 

 
< Пред.   След. >

Рейтинг сайтов TOP•MostInfo.net

раскрутка сайта в интернете Рейтинг сайтов Товары / Услуги
Рейтинг Досок Объявлений
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Inside - Создание сайтов и их продвижение

Подарить звезду